BEAUTY>

Dvz朵色丝绒光感八色眼影盘

            非常喜欢这种粉粉的感觉 细细的珠光粉质,让眼睛显得十分有神,颜色搭配上,左边粉色系,右边大地色系~